Historien til Aktive Fredsreiser igjennom 20 år.

Aktive Fredsreiser har i disse første 20 årene konsetrert seg om å arbeide mot nynazisme og fremmedfrykt. Norsk ungdom har vist engasjement og tatt ansvar etter turene, og det har gitt os tro på at arbeidet nytter.

Holdningsskapende tematurer for ungdom er viktigere enn noen gang!

Les mer om hele historien til Aktive Fredsreiser i boka!